top of page
  • Obrázek autoraMichal Lukšíček

Válka o nezávislost amerických kolonií.

Aktualizováno: 2. 1. 2021

Než se dostaneme k účasti našeho předchůdce (18.pluku) ve válce za nezávislost, musíme se o pár let vrátit zpět.

Sedmiletá válka neskončila pro Francii nejlépe. Pod tlakem pohrom došlo k reorganizaci pěších pluků. Nařízení z 25. března 1776 předepisovalo rozdělit každý z jedenácti královských pluků, majících původně čtyři prapory, na dvě samostatné jednotky, takto vzniká dvaadvacet pluků o dvou praporech. Tím pádem se z původního pluku Auvergne stávají pluky dva, které nesou jména Auvergne a Gâtinais.

První prapor pluku Gâtinais zůstává ve Francii a druhý prapor je rozmístěn na francouzském Martiniku. Pro distinktivní odlišení uniformy dostal pluk Gâtians žlutý límec a bílé knoflíky.


Válka o nezávislost amerických kolonií vypukla v roce 1775 a události, vyvolaly ve Francii velké nadšení veřejnosti. Pod nátlakem veřejného mínění se Francie zapojuje do této války a pluk Gâtinais tak blízko budoucímu bojišti, byl na něj poslán bez meškání. Nejdůležitější události americké revoluční války probíhaly od srpna roku 1781. U břehů ostrova Santo Domingo se objevuje francouzská flotila admirála de Grasse, aby nalodila kontingent o 3.500 mužích včetně mužů pluku Gâtinais. Tyto jednotky tvořily pěší divizi které velel generál Claude markýz Saint-Simon. Cílem plavby je záliv Chesapeake, kde bude po vylodění pěší divize spadat pod vrchní velení generála de Rochambeau. Dne 14. září 1781 se ve Williamsburgu spojily La Fayettova a Saint-Simonova divize s dalšími jednotkami, které spadaly pod vrchní velení generálů Jeana Rochambeaua a George Washingtona. Přibližně 17600 amerických a francouzských vojáků. Odtud se kombinovaná armáda vydala k Yorktownu, aby jej oblehla. Okupovaný Yorktown drželo 8300 britských a hessenských vojáků pod velením generála Cornwallise. Hlavní obranu tvořilo městské opevnění a deset redut. Tento objekt polního opevnění sloužil jako stanoviště pěchoty či dělostřelectva. Generál Washington pověřil La Fayetta velením amerických jednotek, jejichž úkolem bylo dobytí předsunuté pravé reduty č.10, zatímco Rochambeau svěřil útok ne levou předsunutou redutu č.9 do rukou francouzských pluků Gâtinais a Royal-Deux-Ponts pod velením barona de Vismenila.

Takto si událost zaznamenal generál Rochambeau (někdější plukovník pluku Auvergne). V čela útoku mělo jít 400 granátníků pluku Gâtinais. V okamžiku, kdy o tom bylo rozhodnuto, jim pravím: „Chlapci, pokud budu dnešní noc potřebovat vaši odvahu, doufám, že jste nezapomněli, že jsme spolu sloužili se ctí ve slavném pluku Auvergne, který si svůj čestný přídomek vybojoval již na počátku své existence. Odpověděli mi, že pokud jim slíbím, že jejich pluku bude navráceno původní jméno, nechají se klidně pobít do posledního muže. A své slovo dodrželi. Útočili jako lvi a každý třetí během tohoto útoku padl. Král po vyslechnutí hlášení, které jsem mu o této události podal, podepsal výnos, který pluku navrátil jeho původní jméno Royal-Auvergne“.

Angličany ztráta obou redut uvrhla do kritické pozice a pokoušejí se získat svá ztracená postavení zpět. Posílají 600 elitních vojáků provést výpad z města. Ti útočí postupně na obě reduty, avšak navzdory jejich nepopíratelnému hrdinství jsou odraženi. Angličané jsou zahnáni zpět do města. Dne 17.října 1781 se stalo postavení v Yorktownu neudržitelné a Angličané požádali o kapitulaci.

Dobytí Yorktownu mělo zásadní vliv na další sled událostí. Po jeho pádu zůstaly v držení Angličanů pouze Charlestown, Savannah, Georgia a souostroví Nového Yorku. Proto také Kongres Spojených Států nařídil na důkaz vděčnosti vztyčit v Yorktownu obelisk s emblémy, připomínajícími význam, která měla pro získání nezávislosti Spojených Států právě aliance s Francii.


V lednu 1782 opustil pluk Royal-Auvergne Virginii, nalodil se a odplul na ostrov Santo Domingo. V červenci 1783 dostal pluk rozkaz k návratu zpět do Francie. V listopadu 1791 se jeho první prapor nacházel v Boulogne, druhý v Le Havru. Za tohoto stavu věcí jej zastihla revoluce. Revoluce, která změnila politické uspořádání Francie, podnítila také zásadní přerod armády. Pluky přišly o svá někdejší jména a byly v rámci zbraně, k níž příslušely, seřazeny podle služebního stáří svých plukovníků. Pluk Royal-Auvergne obdržel ve stupnici francouzské pěchoty pořadové číslo 18 a stal se tudíž 18. řadovým pěším plukem.


39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page