top of page
 • Obrázek autoraMichal Lukšíček

Slavkov (Austerlitz 1805) 2021

Aktualizováno: 15. 1.

Vzpomínkové akce na bitvu tří císařů z roku 1805, památkové zóně Austerlitz-slavkovské bojiště ve dnech 1. - 5.12.2021.

Bataille des Trois Empereurs à Austerlitz, Битва трех императоров под Аустерлицем, Die Drei-Kaiser-Schlacht bei Austerlitz.

Mark Schneider- Napoleon Ier- bitva u Slavkova/Austerlitz program 2021
Tvář programu bitvy tří císařů Mark Schneider (U.S.A.) aka Napoléon Ier.

U Slavkova na Moravě Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805.


Slavkov (Austerlitz), dans la région de Moravie du sud, a été le 2 décembre 1805 le théâtre de la victoire brillante de Napoléon 1er Bonaparte sur l'empereur autrichien, François 1er, et le tsar russe, Alexandre 1er. Cette bataille, dénommée la Bataille des trois Empereurs. Chaque année, fin novembre, avant le 2 décembre, lorsque la pandémie n'a pas encore perturbé la vie et les coutumes, des milliers de passionnés de toute l'Europe et parfois de beaucoup plus loin viennent assister à la reconstitution de la célèbre bataille.


Slavkov (Austerlitz) in der Region Südmähren war am 2. Dezember 1805 der Schauplatz des glänzenden Sieges von Napoleon I. Bonaparte über den österreichischen Kaiser Franz I. und den russischen Zaren Alexander I.. Diese Schlacht wurde als die Schlacht der drei Kaiser bezeichnet. Jedes Jahr Ende November, vor dem 2. Dezember, wenn die Pandemie das Leben und die Bräuche noch nicht gestört hat, kommen Tausende von Enthusiasten aus ganz Europa und manchmal von viel weiter her, um der Nachstellung der berühmten Schlacht beizuwohnen.


Славков (Аустерлиц), расположенный в Южно-Моравском крае, был местом блестящей победы Наполеона I Бонапарта над австрийским императором Францем I и русским царем Александром I 2 декабря 1805 года. Это сражение, известное как Битва трех императоров. Каждый год, в конце ноября, перед 2 декабря, когда пандемия еще не нарушила жизнь и обычаи, тысячи энтузиастов со всей Европы, а иногда и гораздо дальше, приезжают посмотреть на реконструкцию знаменитой битвы.


Slavkov (Austerlitz) in the South Moravia region was the scene of Napoleon I Bonaparte's brilliant victory over the Austrian Emperor Francis I and the Russian Tsar Alexander I on 2 December 1805. This battle was called the Battle of the Three Emperors. Every year at the end of November, before 2 December, when the pandemic has not yet disrupted life and customs, thousands of enthusiasts come from all over Europe and sometimes from much further afield to witness the reenactment of the famous battle.


Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy, která probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santonem, na severním okraji historického bojiště, které je mimořádné již svou rozlohou přibližně 10 x 12 km. V neděli v poledne pak na Prateckém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou vzpomenuty nejen vojenské, ale i civilní oběti bitvy u Slavkova.

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj.

Bitva tří císařů u Slavkova - Austerlitz 2021. Napoleon z Virginie a 1.060 vojáků z celého světa.


Hlavní program vzpomínkových akcí ve dnech 27.11 - 5.12.2021


Sobota, 27. listopadu 2021

 • 10:00h Brno-Tyršův sad - Pietní akt u hrobu generála Rogera Valhuberta (Commemorative act at the grave of General Roger Valhubert- Grenadiers 18e de ligne).

Úterý, 30. listopadu 2021

 • 15:30 Vyškov – francouzské polní obvaziště na náměstí (Jana Kolčářová, Vyškov) ZRUŠENO.

 • 17:00 Mše svatá za padlé vojáky a civilisty v bitvě u Slavkova, kaple sv. Antonína Paduánského, Újezd u Brna ZRUŠENO.

 • 17:30 Vyškov – komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805 (Jana Kolčářová, Vyškov) ZRUŠENO.

Středa, 1. prosince 2021

 • 15:00h Kučerov – otevření malé výstavy na téma vzpomínkových akcí Austerlitz a 200. výročí Napoleonova úmrtí.

 • 15:30h – 16:30h Kučerov, prezentace zástupců uniformovaných jednotek.

Pátek, 3. prosince 2021

 • 17:30h Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí ZRUŠENO.

 • 18:00 Jiříkovické ohně, pořádá obec Jiříkovice ZRUŠENO.

 • 19:00 Příjezd císařů Alexandra a Františka na zámek ve Slavkově, pořádá Slavkov u Brna ZRUŠENO.

Sobota, 4. prosince 2021

 • 07:30h Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek (Emperor's Hill Žuráň, Austerlitz sun, parade of French troops) ZRUŠENO.

 • 09:00h Tvarožná, nástup koaliční armády (village Tvarožná, arrival of the coalition army) ZRUŠENO.

 • 10:30 – 12:00h Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva (near Santon Hill, battlefield - infantry and cavalry manoeuvres) ZRUŠENO.

 • 11:00 Pietní akt v Křenovicích, pořádá SHŠ Buhurt ZRUŠENO.

 • 12:00 Pietní akt u pomníku obětem bitvy před budovo u Obecního úřadu ve Tvarožné, pořádá Tvarožná ZRUŠENO.

 • 14:00-15:30h Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná (Reconstruction of the Battle of the Three Emperors - near the village of Tvarožná) ZRUŠENO.

Neděle, 5. prosince 2021

 • 09:00 Slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v Křenovicích, pořádá SHŠ Buhurt) ZRUŠENO.

 • 10:00h Pietní akt Kobylnice-památník 1805 (Commemorative act Kobylnice-Grenadiers 18e de ligne).

 • 12:00h Pietní akt u památníku Mohyla míru (Commemorative act at the Peace Memorial, village Prace, South Moravian Region) ZRUŠENO.

Změna programu vyhrazena (aktualizace 27.11.2021).


https://www.instagram.com/napoleon_in_america/


Bitva u Slavkova 2021 / Battle of Austerlitz 1805
Bitevní pole u Slavkova 1805 a vzpomínkové akce 2021.

Obec Kobylnice -pieta- památník bitvy u Slavkova 1805.
Obec Kobylnice - památník 1805

Žuráň - slavkovské bojiště 1805 / Battle of Austerlitz
Císařovo návrší Žuráň 1805227 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page