top of page
  • Obrázek autoraMichal Lukšíček

Malá novela zbrojního zákona 2021

Aktualizováno: 21. 1. 2021

V prvních měsících roku 2021 by měla vstoupit v platnost novela zákona č. 119/2002 Sb., tj. zákona o zbraních a střelivu známá také jako “malá novela”, jež je reakcí na povinnost členských států EU pozbyvších suverenity implementovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853.

Rekonstrukce u Tvarožné (Slavkov 1805).
Rekonstrukce u Tvarožné (Slavkov 1805)

Proti této nesmyslné a protiprávní směrnici, vyjma široké veřejnosti a politiků napříč celým politickým spektrem, vznesly zásadní námitky i nejvyšší orgány České republiky, jmenovitě ministr vnitra ve svém prohlášení, vláda oficiálním usnesením, senát taktéž v oficiálním usnesení. Vrcholem celého odporu byla žaloba České republiky k Evropskému soudu, který samozřejmě rozhodl dle politického zadání zcela parodickým způsobem proti ČR.

Díky usilovné práci Ministerstva vnitra ČR a mnoha organizací věnujících se problematice je výsledkem novela, jež minimalizovala či eliminovala veškeré negativní dopady na držitele do míry, do jaké to bylo z právního hlediska možné. Což samozřejmě neznamená, že všechny. Zde se jim chceme věnovat čistě z pohledu reenactmentu a vojenské historie. Z širšího pohledu se tomuto tématu intenzivně věnují například kolegové ze sdružení LEX a Zbrojnice.com.


Přehled rozdělíme tradičně do dvou částí, archaické systémy do cca 20. stol a moderní systémy.


Oproti původním očekávání nevzniká speciální kategorie NO a nadále zůstává kategorie D. U zbraní všech kategorií, tedy i D, se zbraní rozumí též hlavní části zbraně a na nakládání s nimi platí stejná ustanovení jako pro zbraň samotnou.

Z pohledu reenactmentu “starých období a archaických systémů” jako jsou doutnákové, kolečkové, křesadlové zbraně apod., zůstává stav v zásadě nezměněn ve smyslu jejich kategorizace a nároků kladených na držitele.

Pozitivní novinkou je ustanovení (§ 15 Odst. 5a) jež pohledu zákona umožňuje viditelné nošení zbraně za určitých podmínek a jejich přepravu: “Držitel zbraně kat. D nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie D na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,”


Jisté omezení lze najít bodě 6 téhož paragrafu, jež klade podmínky na převod zbraně kat. D na osobu, která nemá místo pobytu na území ČR.


Nová definice historické zbraně se nachází v Příloze č. 1:


22.Historická zbraň

23.a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

24.b) jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo

25.c) jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.


Toto prakticky dopadá na veškeré moderní černopraché derringery a podobná řešení, jež nadále nebude možné nabývat v režimu kategorie D, nicméně repliky historických zbraní používané pro reenactment zůstávají nedotčeny. Nově do kategorie D patří jehlovky s limitem konstrukce do r. 1880. Termínem zkonstruována se ve všech případech rozumí vznik vzoru nebo typu zbraně či její historické předlohy, nikoli datum výroby konkrétního kusu. Zde je nutno podotknout, že v případě pochybností, zda má ta která předovka historickou předlohu (tedy zda byla zkonstruována do 31. prosince 1890) je důkazní břemeno na straně státu, tj. držitel nemusí dokazovat, že daná zbraň před rokem 1890 existovala, ale policie musí prokázat, že neexistovala. To v praxi znamená, že mimo tuto kategorii se řadí pouze předovky moderního typu, které před rokem 1890 očividně existovat nemohly (například mají plastovou pažbu nebo zápal brokovou zápalkou).

V rámci historických zbraní, či reenactmentu a sběratelství starších období, je tedy v novele určitý posun k lepšímu. Jediné nové omezení, které tak nově dopadá na kategorii historických předovek, zůstává omezení cestování do zahraničí (viz dále), které se ale vztahuje na všechny palné zbraně kategorie D a vnitrostátní právní úpravou mu nelze zabránit.


Cestování do zahraničí

Nově platí, že při cestování s palnou zbraní kat. D do zahraničí je nutno postupovat, jako by šlo o zbraň kat. C-I. Tedy kromě požadavků, které na přepravu zbraně kladou zákony cílového a průvozních států, musí být zbraň také zapsána v evropském zbrojním pasu, nebo si držitel musí nechat od policie vydat zbrojní průvodní list. Taktéž při případném prodeji palné zbraně kategorie D cizinci musí mít kupec zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz.


Článek převzat z webu INICIATIVA SPOLKŮ VOJENSKÉ HISTORIE ČR historienezabije.cz

Celé znění zákona po novelizaci si můžete stáhnout zde.

55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page