top of page
 • Obrázek autoraMichal Lukšíček

Bitva u Slavkova/Austerlitz 2020 (215 let)

Aktualizováno: 21. 1. 2021

Každoročně se na přelomu listopadu a prosince u příležitosti výročí bitvy u Slavkova sjíždí na jižní Moravu tisícovka „napoleonských vojáků“ z celé Evropy, aby během zimního víkendu připomněli střetnutí ve světě proslulé pod německým názvem města – Austerlitz – a také jako bitva tří císařů, francouzského císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Bitva, jejíž průběh přirovnává z francouzské strany profesor Tulard spíše než k partii šachu k partii pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Jde o největší pravidelně pořádanou napoleonskou vzpomínkovou akci na světě.

Slavkov/Austerlitz 1805.

2 décembre 1805 - 2020 : 215e anniversaire de la victoire d´Austerlitz (Slavkov).

Rok 2020 je poznamenán opatřeními proti pandemii Covid-19 a odpadly velké vzpomínkové akce re-enactmentu věnované jednak 220. výročí bitvy u Marenga (14. června 1800) a jednak 205. výročím bitev u Ligny (16. června 1815) a u Waterloo (18. června 1815). Půlkulaté výročí Slavkova představí napoleonskou epochu programem inspirovaným jednou nejvýznamnějších bitev světové vojenské historie.

Nous préparons le 215e anniversaire de la bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805), la bataille des Trois Empereurs – Austerlitz 2020, qui aura lieu du 27 au 29 novembre. En 2020 plusieurs événements majeurs ont été annulés à cause de la pandémie Covid-19 dont la grande commémoration à l’occasion du 220e anniversaire de la bataille de Marengo (14 juin 1800), du 205e anniversaire des batailles de Ligny (16 juin 1815) et de Waterloo (18 juin 1815). L’anniversaire d’Austerlitz présentera l’ère napoléonienne avec des programmes inspirés d’une des plus importantes batailles d’histoire.

Slavkov/Austerlitz 1805.
Slavkov/Austerlitz 1805.

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj.

L’événement est organisé dans le cadre du Projet Austerlitz par la Société Napoléonienne d’Europe Centrale, les communes de Tvarozna et Prace, et par l’association Austerlitz. L’événement a été financièrement soutenu par la Région de la Moravie du Sud.

Mark Schneider aka Napoléon d´Austerlitz since 2005.
Mark Schneider aka Napoléon d´Austerlitz since 2005.

I have had the great honor and pleasure to portray Emperor Napoleon Bonaparte in Europe since 2005. My first event was Waterloo and the experience has changed my life forever. Since that fateful afternoon in June 2005, I have also had the honor to portray Napoleon at the 200th anniversary of Austerlitz (Slavkov 2005), Jena (2006) and many other anniversary events (Hollabrunn, Erfurt, Berlin, Sarzana, Moskowa/Borodino, Spain, Wagram, Znojmo/Znaym, another Austerlitz, Jena and Waterloo). "Napoleon is universal! This is not about nationality, but about embodying his true spirit. We are telling their story so that people might learn from history to make a better world for tomorrow, he says. In my role as Napoleon, I always keep that in mind. I prefer to resemble the Napoleon of 1805, in his prime and to stay with that look for as long as I can.”Mark Schneider from Williamsburg recently returned from the Czech Republic. There, on the anniversary of the Battle of Slavkov (Austerlitz), he portrayed the French Emperor Napoleon and will return. Williamsburg in Virginia is home to our favorite Napoleon Bonaparte reenactor. Mark’s day job is presenting the Marquis de Lafayette in historic Williamsburg. In his roles as both Lafayette and Napoleon Bonaparte, Mark sees himself not as an actor, but as an educator who brings history to life.

Od roku 2005 mám tu čest a potěšení představovat císaře Napoleona Bonaparta v Evropě. Moje první akce byla bitva u Waterloo a tento zážitek navždy změnil můj život. Od tohoto osudného odpoledne v červnu roku 2005 jsem měl tu čest vyobrazit Napoleona při 200. výročí bitvy u Slavkova, Jeny (2006) a mnoha dalších vzpomínkových výročních akcí (Hollabrunn, Erfurt, Berlin, Sarzana-Italia, Moskva/Borodino, Španělsko, Wagram, Znojmo/Znaym, následující Slavkov, Jena a Waterloo). "Napoleon je univerzální! Nejde o národnost, ale o ztělesnění jeho pravého ducha. Vyprávíme jejich příběh, aby se lidé mohli poučit z historie, aby zítra vytvořili lepší svět, říká. Ve své roli Napoleona se toho držím a mám to stále na paměti. Nejraději představuji Napoleona z let 1805, v jeho nejlepších letech a budu se držet jeho předobrazu tak dlouho, jak to půjde." Mark Schneider se nedávno vrátil z České republiky. Tam, v den výročí bitvy u Slavkova, ztvárnil francouzského císaře Napoleona a opět se vrátí. Williamsburg ve Virginii je domovem našeho oblíbeného reenactora Napoleona Bonaparta. Markova denní práce je představovat hrdinu obou světů Gilberta markýze de la Fayette v muzeu živé historie ve Williamsburgu (město Williamsburg je součástí tzv. The Virginia Historic Triangle, + Jamestown a Yorktown, historický trojúhelník měst spjatých se vznikem Spojených států). Ve svých rolích Lafayetta a Napoleona se Mark nevidí jako herec, ale jako pedagog, který přináší živou historii.

Mark Schneider rekonstrukce bitvy u Tvarožné-Slavkov 1805.

Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy, která probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santonem, na severním okraji historického bojiště, které je mimořádné již svou rozlohou přibližně 10 x 12 km. V neděli v poledne pak na Prateckém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou vzpomenuty nejen vojenské, ale i civilní oběti bitvy u Slavkova.

Na rekonstrukci bitvy v rámci akce Austerlitz 2020 si můžete zakoupit vstupenky na VIP tribunu. Vstupné na akci je ZDARMA s výjimkou míst na tribuně. L’entrée est gratuite hormis la tribune. Vous pouvez acheter votre billet avec TICKETSTREAM.

Mark Schneider aka Napoléon Ier. Austerlitz 1805.

Les principaux points du programme des événements commémoratifs sont la reconstitution de la bataille qui prend lieu samedi près du village de Tvarožná sous la colline de Santon, à l’extrémité nord du champ de bataille historique, remarquable par sa largeur d’environ 10 × 12 kilomètres. Dimanche midi sur le Pratzenberg, lieu des combats les plus durs de la bataille, devant le Monument de la Paix dédié aux victimes de la guerre, un acte de piété a lieu pour commémorer non seulement les victimes militaires mais aussi civiles de la bataille d’Austerlitz.


Le 2 décembre 1805, les armées napoléoniennes (Grande Armée) ont remporté la bataille de Slavkov connue sous son appellation allemande, Austerlitz.La bataille d’Austerlitz a une dimension mythique : dans l’imaginaire collectif, elle a contribué à la construction de la Nation autour de la figure emblématique de Napoléon (Jacques-Olivier Boudon - Professeur d'histoire à la Sorbonne, président de l'institut Napoléon).


Il convient de dire que les traces de Napoléon Bonaparte sont gardées très vivantes, avec beaucoup de piété, à champ de bataille de Slavkov, la tradition ici est forte, grâce surtout à la Société Napoléonienne d’Europe Centrale réunissant plus de 500 membres et associations individuelles d'histoire militaire. Porter l’uniforme historique de l’une des armées est une tradition de plusieurs générations de familles. Folklore typique de la place du champ de bataille de Slavkov.

La bataille d'Austerlitz est rappelée par un impressionnant Monument de la paix. Edifié dans les années 1910 - 1912, en style de sécession, il forme une pyramide quadrangulaire d'une hauteur de plus de 26 mètres, couronnée d'un ellipsoïde représentant le globe et portant, au sommet, une croix chrétienne haute à elle-seule de plus de 10 mètres. Quatre statues érigées aux pieds de la pyramide symbolisent les héros des armées française, autrichienne, russe et aussi l'héroïque peuple de la Moravie ayant beaucoup souffert par ce conflit sanglant. Au sous-sol de la Chapelle qui se trouve à l'intérieur du Monument, il y a le lieu du dernier repos des soldats ayant trouvé la mort à bataille d´Austerlitz.

Slavkov/Austerlitz 1805.

PROGRAM 2020

Anniversaire de la bataille de Slavkov, Anniversary of the Battle of Slavkov/Czech Republic

Sobota, 21. listopadu (novembre) 2020

 • 10:00h Pietní akt u hrobu generála Valhuberta, Brno, Acte de piété, tombe du général Valhubert, ville de Brno, organisés par la compagnie de grenadiers 18e de ligne (Association 18e régiment d´infanterie, z.s.), Act of piety, grave of General Valhubert, Brno city, organized by the company of 18th line grenadiers (Association 18th infantry regiment, z.s.).

Středa, 25. listopadu (novembre) 2020

 • 15:30h – 16:30h Kučerov, prezentace jednotek a bitva na návsi. Kučerov, présentation des troupes et reconstitution, escarmouche sur la place du village, Kučerov, presentation of units and combat re-enactment in the square. ZRUŠENO/ANNULÉ/CANCELED

Čtvrtek, 26. listopadu (novembre) 2020

 • vojensko-historický seminář, Památník Mohyla míru, Colloque historique, Monument de la Paix, Military-historical colloqium, Peace Monument. ZRUŠENO/ANNULÉ/CANCELED

Pátek, 27. listopadu (novembre) 2020

 • 17:30h Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí, Les Feux sur la colline de Žuráň, organisés par la commune de Podolí, Fires on Žuráň Hill, organized by the community of Podolí. ZRUŠENO/ANNULÉ/CANCELED

Sobota, 28. listopadu (novembre) 2020

Předběžný program redukované akce Austerlitz dle aktuálního epidemiologického opatření na území ČR. Zrušení programu vyhrazeno :

7:30 Vítání Slavkovského slunce (Žuráň)

8:30 – 15:00 Pochod slavkovským bojištěm (Tvarožná, Blažovice, Staré Vinohrady, Prace, Mohyla míru)

15:00 Pietní akt (Mohyla míru), přibližně v čase, kdy ustala 2. prosince 1805 palba

 • 07:30h Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek, Žuráň, cérémonie du soleil d’Austerlitz, parade des troupes françaises, Žuráň, Sun of Austerlitz ceremony, parade of the French troops.

 • 09:00h Tvarožná, nástup koaliční armády, Tvarožná, formation de l’armée coalisée, Tvarožná, line-up of the Coalition army. ZRUŠENO/ANNULÉ/CANCELED

 • 10:30h – 12:00h Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva, Santon, champ de bataille – manœuvres d’infanterie et de cavalerie, Santon, battlefield – infantry and cavalry maneuvers. ZRUŠENO/ANNULÉ/CANCELED

 • 14:00h-15:30h Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná, Reconstitution de la bataille des Trois Empereurs – Tvarožná, 02:00-03:30h pm Re-enactment of the Battle of the Three Emperors – Tvarožná. ZRUŠENO/ANNULÉ/CANCELED

Neděle, 29. listopadu (novembre) 2020

 • 10:00h Pietní akt Kobylnice, Acte de piété, champ de bataille - commune de Kobylnice, organisés par la compagnie de grenadiers 18e de ligne (Association 18e régiment d´infanterie, z.s.), Act of piety, battlefield - village Kobylnice, organized by the company of 18th line grenadiers (Association 18th infantry regiment, z.s.)

 • 13:00h Pietní akt na Mohyle míru, Acte de piété, champ de bataille - Monument de la Paix, organisés par la Région de la Moravie du Sud, Act of piety, Peace Monument, battlefield - organized by the Region of South Moravia. Bus 48 / rue de Úzká 10:10h / ville Brno – 10:41h commune de Prace náves, chemin de marche à la colline 1,5km/30min., walking path to the hill 30min.

Změna programu vyhrazena, le changement de programme est réservé, change of programme is reserved.Rekonstrukce bitvy u obce Tvarožná. Slavkov/Austerlitz 1805.
Mark Schneider aka Napoléon 1er. Slavkov/Austerlitz 1805.

69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page