top of page
18eKokardaGR_edited_edited.jpg

Kdo jsme

Vojenskohistorický spolek

18e régiment d´infanterie

 18e régiment d´infanterie, z.s.; rekonstruuje granátnickou rotu historického francouzského "18. pluku řadové pěchoty" z období tzv. revolučních a koaličních válek 1789-1815, obecně napoleonských válek. Spolek spojuje zájemce o otázky vojenské historie francouzského pěšího pluku číslo 18., Francouzské republiky, Konzulátu a Prvního císařství z let 1789 až 1815 ve vztahu k území České republiky.

 18e régiment d'infanterie, z.s. ; reconstitue une compagnie de grenadiers du "18e Régiment d'infanterie de Ligne français" historique de la période des guerres dites révolutionnaires et de coalition 1789-1815, généralement les guerres napoléoniennes. La Société rassemble ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire du 18e Régiment de fantassins français, de la République française, du Consulat et du Premier Empire de 1789 à 1815 en relation avec le territoire de la République tchèque.

V roce 1993 zakládají Jan a Irena Dvořákovi, Jiří Dvořák a Milan Varták, vojenskohistorický "27. pluk francouzské řadové pěchoty". Postupem času se nová jednotka rozrůstá o další zájemce a spolu s 8. plukem řadové pěchoty tvoří tehdejší páteř francouzských vojenskohistorických jednotek napoleonských válek v České republice.

 En 1993, Jan et Irena Dvořák, Jiří Dvořák et Milan Varták ont fondé le "27e Régiment d'infanterie de Ligne française", une association militaro-historique. Au fil du temps, la nouvelle unité s'agrandit avec d'autres parties intéressées et, avec le 8e Régiment d'infanterie de Ligne, elle constitue l'épine dorsale des unités militaro-historiques "françaises" des guerres napoléoniennes en République tchèque.

 Dne 24.2.1996 na základě rozhodnutí členů, "27. pluk" převzal tradice "18. francouzského řadového pěšího pluku", který se zúčastnil bitev na dnešním území ČR, Slavkova 1805 a Znojma 1809. Patronem ("ochráncem") regimentu je francouzský generál Velké armády Napoleona I. Jean-Marie-Mellon-Roger Valhubert. 

 Le 24.2.1996, sur la base de la décision des membres, le "27e Régiment" a repris les traditions du "18e Régiment d'infanterie de Ligne française", qui a participé aux batailles sur le territoire actuel de la République tchèque, Slavkov/Austerlitz 1805 et Znojmo/Znaim 1809. Le patron ("protecteur") du Régiment est le général français de la Grande Armée de Napoléon Ier, Jean-Marie-Mellon-Roger Valhubert. Il est mort à Brno en 1805.

 Spolek dnes čítá dvě desítky členů a je organizováno jako vojenská jednotka s přesně vymezenou hierarchií a pravidly chování. Předmětem jeho činnosti však není propagace války ani žádné ideologie - spíše se snaží o co nejvěrnější rekonstrukci dobové výzbroje, výstroje, výcviku, bojové činnosti a dalších aspektů života řadového vojáka.

 Aujourd'hui, la société compte deux douzaines de membres et est organisée comme une unité militaire avec une hiérarchie et des règles de conduite bien définies. Cependant, l'objet de ses activités n'est pas de promouvoir la guerre ou une quelconque idéologie. Il s'agit plutôt de reconstituer aussi fidèlement que possible l'armure, l'équipement, l'entraînement, les activités de combat et les autres aspects de la vie d'un soldat régulier de l'époque.

bottom of page